EURUSD H4: Profit Head & Shoulders Rectangle Hiu

EURUSD Head Shoulders Rectangle

EURUSD H4: Head & Shoulders di dalam Rectangle

Sebelum hadir Head & Shoulders , sudah hadir pola harmonik shark yang berada di dalam rectangle . Dalam perjalanan harga mencapai target 0.618 shark , terbentuklah Head & Shoulders .

Pairs: EURUSD
Time Frame Kerja : H4
Trend pada Time Frame Aktif : ranging bearish
Trend pada Time Frame Diatasnya : ranging bearish

Indikator : Awesome Oscillator , Alligator Bill Williams
Template Pola : Head & Shoulders di dalam Rectangle
Entry : Peluang Sell / Short / Penjualan
Continue reading “EURUSD H4: Profit Head & Shoulders Rectangle Hiu”